Thursday, 4 July 2013

અવળે મારગ - પ્રજારામ રાવળ

કવિ - પ્રજારામ રાવળ


અવળે મારગ હાલો રે, હાલો!
અવળે મારગ બેલી,
આ સુખને વેગળા ઠેલી,
હો બેલી,
અવળે મારગ હાલો.

સવળી ગંગે ખૂબ સર્યા કાંઇ,
ઢળિયા ધરતી ઢાળે;
અબ નવાં પરિયાણ હો વીરાં,
હાલો રે એ મૂળ હેમાળે;
આ મનને મોકળાં મેલી
હો બેલી,
અવળે મારગ હાલો.

જો રે, તિમિંગલ જાય આ ઘેઘૂર,
અવળાં પૂર વચાળે;
વ્હેણનું અદકું જોર વધે તેમ,
અદકું મનમાં મ્હાલે!
આ હેતની વરસે હેલી!
હો બેલી,
અવળે મારગ હાલો.

0 પ્રત્યાઘાતો:

Copyright 2009-2013 © With Respective Creators, Ahmedabad, Gujarat, India. All Right Reserved.

No song uploaded on this blog can be downloaded by using any techniques. If any one downloads song without permission, blog will not be responsible for copyright infringement.

Back to TOP