Wednesday 21 November 2012

જસુમતિગોદ કનૈયા - ભજન

સ્વર - હસમુખ પાટડીયા




જસુમતિ ગોદ કનૈયા,
આંચલ પકરી રોવત બોલે,
પૈહી પીલાવો મોરી મૈયા,
મોરી મૈયા મોરી મૈયા
પૈહી પીલાવો મોરી મૈયા,
રોવત બોલે કનૈયા...

શ્યામ શામ કો પહી તોહી મિલહી,
વન ચરન ગઇ ગૈયા,

મૈયા, મોરી મૈયા, મોરી મૈયા
મૈયા કબહુ શામ ભયે હું,
પૂછત હલધર ભૈયા...
હોઇ અંધેરા કછુ નહીં સુઝે,
બોલે જસુમતીમૈયા...

રોવત બોલે કનૈયા...

મૂંદી આંખ કહે ભયે અંધેરા,
શામ ભઇ મોરી મૈયા,
હસી જસુમતી પયપાન કરાવે,
માધવ લેત બલૈયા...

0 પ્રત્યાઘાતો:

Copyright 2009-2013 © With Respective Creators, Ahmedabad, Gujarat, India. All Right Reserved.

No song uploaded on this blog can be downloaded by using any techniques. If any one downloads song without permission, blog will not be responsible for copyright infringement.

Back to TOP