Sunday, 7 February 2010

મામાનું ઘર કેટલે

આપણે આજે બાળગીતો સાવ ભૂલી ગયા છે.હૂ થોડા દિવસ બાળગીતો મૂકીશ અને આપણા બાળપણને યાદ કરીશ.

મામાનું ઘર કેટલે
દીવા બળે એટલે
દીવા મેં તો દીઠા
મામા લાગે મીઠા
મામી મારી ભોળી
મીઠાઈ લાવે મોળી
મોળી મીઠાઈ ભાવે નહિ
રમકડાં તો લાવે નહિ

1 પ્રત્યાઘાતો:

Copyright 2009-2013 © With Respective Creators, Ahmedabad, Gujarat, India. All Right Reserved.

No song uploaded on this blog can be downloaded by using any techniques. If any one downloads song without permission, blog will not be responsible for copyright infringement.

Back to TOP