Wednesday 8 September 2010

વિચરે મહાવીર સ્વામી - જૈન ભજન

આજે મહાવીરપ્રભુનાં જન્મવાંચનનો દિવસ. આ દિવસે આ ખાસ જૈનભજન.

લોકભજન
સ્વર - શાંતિલાલ શાહ
સંગીત - ???
ભીંત કરીને એવ વિચરતુ તો ચંદકુટિયા નામી,
મહાભયંકર એ મારગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી,
જાશો મા પ્રભુ પંથ વિકટ છે,ઝેર ભર્યો એક નાગ નીકટ છે,
હાથ જોડીને વિનવે વિનવે લોક બધા ભય પામી.
મહાભયંકર એ મારગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી,

આવી ગંધ થઇ માનવ કેરી, ડંખ દીધો ત્યાં થઇને વેરી
હિંસા અને અહિંસા વચ્ચે લડાઇ ભીતર જામી,
મહાભયંકર એ મારગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી,

દૂધ વહ્યું ત્યાં પ્રભુને ચરણે, ચંડકૂટીઓ આવ્યો શરણે,
કંઇક સમજવું કંઇક સમજ એમ કહે કરૂણા આણી
મહાભયંકર એ મારગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી,


વેરથી વેર શમે નહિ જગમાં, પ્રેમથી પ્રેમ વધે જીવનમાં,
પ્રેમધર્મનો પરિચય પામી નાગ રહ્યો ચિરનામી.

0 પ્રત્યાઘાતો:

Copyright 2009-2013 © With Respective Creators, Ahmedabad, Gujarat, India. All Right Reserved.

No song uploaded on this blog can be downloaded by using any techniques. If any one downloads song without permission, blog will not be responsible for copyright infringement.

Back to TOP