Wednesday 18 July 2012

આછી આછી મધરાતે - રમેશ પારેખ

કવિ - રમેશ પારેખ
સ્વર, સંગીત - અમર ભટ્ટ

આછી આછી રે મધરાતે જીવણ જોયો રે તને,
આછો ઊંઘમાં ઝીલ્યો, આછો જાગમાં ઝીલાયો.
ઝીલાયો ખરબચડા આંસુથી જીવણ રોયો રે તને.

ઝાડીએ ચડિને અમે ઝૂલાણતો દેખ્યો,
ભાઇ ફળીયે મસુજડાનું ઝાડ,
અમે રે જીવણ બંધે પરબીડિયુંને,
તમે કાગળની માહ્યલું લખાણ.
મારા વેણુને આ ભાવે જીવણ, મોહ્યો રે તને.

ઘાસની સળીએ ભોંય વીંધતી ઉગે રે,
આવું અમને તો ઉગતા ન આવડ્યું,
ઓછા ઓછા અણધેરી છાતીએ ઉભાર્યા,
પછી આભ લગી પૂગતાં ન આવડ્યું,
પછી પાછલી પરોઢે જીવણ ખોયો રે તને.

0 પ્રત્યાઘાતો:

Copyright 2009-2013 © With Respective Creators, Ahmedabad, Gujarat, India. All Right Reserved.

No song uploaded on this blog can be downloaded by using any techniques. If any one downloads song without permission, blog will not be responsible for copyright infringement.

Back to TOP