Saturday 23 March 2013

ફાંદાળું પેટ છે પપ્પાનું - બાળગીત

બાળગીત


ફાંદાળુ પેટ છે પપ્પાનું,
એને અડવા
ના જોઈએ બહાનું.


પપ્પાના પેટનો
મોટો વિસ્તાર છે,
અડધું તે શર્ટમાં ,
ને અડધું બહાર છે,
ના રહેતું કોઈથી એ છાનું….ફાંદાળુ પેટ
પપ્પાનુ પેટ જોઈ,
બોલે છે મમ્મી,
ખાઓ કચુંબર
ઉતારો ટમ્મી,
પણ ના માને મારી માનું….ફાંદાળુ પેટ
આખી નિશાળમાં
મારું હું ગપ્પા,
સોટીથી પાતળા
છે મારા પપ્પા!
પપ્પાને કોણ છે જોવાનું…ફાંદાળુ પેટ

(શબ્દો - ફૂલવાડી)

0 પ્રત્યાઘાતો:

Copyright 2009-2013 © With Respective Creators, Ahmedabad, Gujarat, India. All Right Reserved.

No song uploaded on this blog can be downloaded by using any techniques. If any one downloads song without permission, blog will not be responsible for copyright infringement.

Back to TOP