Thursday 24 June 2010

માનીતી શોક્ય - લોકગીત

સ્ત્રીની સહુથી મોટી દુશ્મન સ્ત્રી જ હોય છે, એવું ક્યાંક મે સાંભળ્યું છે. સ્ત્રી બધુ જ સહન કરી શકે પણ ઘરમાં શોક્યનો પડછાયો સહન ન કરી શકે. પ્રસ્તુત લોકગીતમાં નાયિકા પોતાની શોકને 'માનીતી' કહે છે. મા પોતાની દીકરીને માનીતી શોક્ય સાથે કેવો વહેવાર કરવો એની સમજ આપે છે.


મા !  મારી શોક તો માંદી પડી,
         શું ઓસડ કરું માનીતી શોકને !
દીકરી ! આકડા-ધતૂરાનું મૂળ,
        ઘસીને પાજો માનીતી શોકને !

મા ! મારી શોક તો મરી ગઇ,
        કેમ કરીને રડું માનીતી શોકને !
દીકરી ! લીલી ચૂંદડી ઓઢજો,
        ઓઢીને રડજો માનીતી શોકને !

મા ! મારી શોકને કૂટવા જવું,
         કેમ કરીને કુટવું માનીતી શોકને !
દીકરી ! લીલી સાટીનનું કાપડ,
          પે'રીને કૂટજો માનીતી શોકને !

મા ! મારી શોકને વળવવા જવું,
         કેમ કરી જવું માનીતી શોકને !
દીકરી ! ચૂલે ખીચડી મેલજો,
           ખાઇને જજો માનીતી શોકને !

0 પ્રત્યાઘાતો:

Copyright 2009-2013 © With Respective Creators, Ahmedabad, Gujarat, India. All Right Reserved.

No song uploaded on this blog can be downloaded by using any techniques. If any one downloads song without permission, blog will not be responsible for copyright infringement.

Back to TOP