Saturday 9 April 2011

ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં

માતાજીનો આ ગરબો મને અતિ ઘણો પ્રિય છે. આજે સહુ તેને માણીયે.સ્વર - ઉષા મંગેશકરઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નિસર્યા ચાર અસવાર,

પહેલે ઘોડે રે કોણ ચડે મા રાંદલનો અસવાર
લીલે ઘોડે રે કોણ ચડે મા રાંદલનો અસવાર
રાંદલ માવડી રે ઘોડે ચડ્યા માએ સોળ સજ્યા શણગાર
રમજો રમજો  રે ગોરણીયું તમે રમજો સારી રાત
સવ્વા મણનું રે સુખલડુ મા અધમણની કુલેર
જમજો જમજો  રે ગોરણીયું તમે રમજો સારી રાત

બીજે ઘોડે રે કોણ ચડે મા કાળકાનો અસવાર
કાળે ઘોડે રે કોણ ચડે મા કાળકાનો અસવાર
કાળકા માવડી રે રણે ચડ્યા માએ સોળ સજ્યા શણગાર
રમજો રમજો  રે ગોરણીયું તમે રમજો સારી રાત
સવ્વા મણનું રે સુખલડુ મા અધમણની કુલેર
જમજો જમજો  રે ગોરણીયું તમે રમજો સારી રાત

ત્રીજે ઘોડે રે કોણ ચડે મા બહુચરનો અસવાર
ધોળે ઘોડે રે કોણ ચડે મા બહુચરનો અસવાર
બહુચર માવડી રે ઘોડે ચડ્યા માએ સોળ સજ્યા શણગાર
રમજો રમજો  રે ગોરણીયું તમે રમજો સારી રાત
સવ્વા મણનું રે સુખલડુ મા અધમણની કુલેર
જમજો જમજો  રે ગોરણીયું તમે રમજો સારી રાત

ચોથે ઘોડે રે કોણ ચડે મા હિંગળાજનો અસવાર
રાતે ઘોડે રે કોણ ચડે મા હિંગળાજનો અસવાર
હિંગળાજ માવડી રે ઘોડે ચડ્યા માએ સોળ સજ્યા શણગાર
રમજો રમજો  રે ગોરણીયું તમે રમજો સારી રાત
સવ્વા મણનું રે સુખલડુ મા અધમણની કુલેર
જમજો જમજો  રે ગોરણીયું તમે રમજો સારી રાત

0 પ્રત્યાઘાતો:

Copyright 2009-2013 © With Respective Creators, Ahmedabad, Gujarat, India. All Right Reserved.

No song uploaded on this blog can be downloaded by using any techniques. If any one downloads song without permission, blog will not be responsible for copyright infringement.

Back to TOP