Tuesday 3 May 2011

દુનિયા અમારી - ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા


કવિ - ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

દેખ્યાનો દેશ ભલે લઇ લીધો, નાથ!
   પણ કલરવની દુનિયા અમારી !
વાટે રખડ્યાની  મોજ છીનવી લીધી
તે તોયે પગરવની દુનિયા અમારી!

કલબલતો થાય જ્યાં પહેલો તે પહોર
   બંધ પોપચાંમાં રંગોની ભાત !
લોચનની સરહદથી છટકીને રણઝણતું
   રૂપ લઇ રસળે શી રાત!
લ્હેકાએ લ્હેકાએ મ્હોરતા અવાજના
    વૈભવની દુનિયા અમારી !

ફૂલોના રંગો રિસાઇ ગયા, જાળવતી
    નાતો આ સામટી સુગંધ !
સમાસમાના દઇ સંદેશા લ્હેરખી
   અડક્યાનો સાચવે સંબંધ !

ટેરવાંને તાજી કૈં ફૂટી તે નજરુંના
    અનુભવની દુનિયા અમારી !

0 પ્રત્યાઘાતો:

Copyright 2009-2013 © With Respective Creators, Ahmedabad, Gujarat, India. All Right Reserved.

No song uploaded on this blog can be downloaded by using any techniques. If any one downloads song without permission, blog will not be responsible for copyright infringement.

Back to TOP