Tuesday 26 July 2011

આપી આપીને તમે - વિનોદ જોશી


કવિ - વિનોદ જોશી
સ્વર, સંગીત - ????
આપી આપીને તમે પીંછુ આપો સજન,
પાંખો આપો તો અમે આવીએ..

ચાંદો નીચોવી એના વાટકા ભર્યા,
ને એને મોગરાની કળીએ હલાવ્યા
આટલા ઉઝરડાને શમણું ઓઢાડી
અમે ઉંબરની કોર લગી લાવ્યા

આપી આપીને તમે ટેકો આપો સજન
જો તમે નાતો આપો તો અમે આવીએ

કાગળમાં કાળઝાળ રેતી વીંઝાય
અને લેખણમાં મૂકી છે લૂ
આંગળીઓ ઓગળીને અટકળ થઈ જાય,
અમે લખીએ તો લખીએ પણ શું?

આપી આપીને તમે આંસુ આપો સજન
જો તમે આંખો આપો તો અમે આવીએ


(શબ્દો - ગુંજારવ)

0 પ્રત્યાઘાતો:

Copyright 2009-2013 © With Respective Creators, Ahmedabad, Gujarat, India. All Right Reserved.

No song uploaded on this blog can be downloaded by using any techniques. If any one downloads song without permission, blog will not be responsible for copyright infringement.

Back to TOP